Zorunlu trafik sigortası hakkında bizimle iletişime girebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.

Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Ana Teminatlar:

Maddi Zararlar Teminatı
Sağlık Giderleri Teminatı
Sürekli Sakatlık Teminatı
Ölüm Teminatı
Risk Grubuna, Kullanım Tarzına bağlı olarak Seçilebilir Ek Teminatlar:

Yol Yardım Hizmeti
Mini Onarım Hizmeti
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Ferdi Kaza

Trafik Sigortası teklifi almak için tıklayınız.

Size en yakın acentemize ulaşıp destek almak için tıklayınız.

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.

Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.

Araç sahibi değiştiğinde, mevcut poliçe yeni araç sahibine devir edilemez. Poliçenin iptali ve varsa gün esaslı prim iadesinin alınabilmesi için acentenize satış sözleşmeniz ile birlikte bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına trafik sigorta poliçesi yaptırması zorunludur.

Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır.

Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır;

  • Sigortalının vefat etmesi
  • Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi
  • Aracın satılması
  • Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
  • Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması

Teminatlar