Kurumsal sağlık sigortası poliçeleri, kişilerin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını ve sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlayan poliçelerdir. Sağlık konusunda kişiler büyük kolaylık sağlar ve belirli bir ücretin üzerindeki ödemelerin sigorta kapsamında ilgili kuruma ödenmesinde katkı sunar.

Sigorta acentesi olarak kişilerin faydalanabilecekleri tüm poliçe türlerini sunuyoruz. Kurumsal sağlık sigortalarının kapsamına giren tüm seçenekleri sunuyor, talepte bulunanlar için poliçelerini hazırlıyoruz.

Sağlık sigortaları anlaşmalı sağlık kuruluşlarından faydalanmayı sağlıyor. Kurumsal sağlık sigortasını yaptıracağınız zaman, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerin hangileri olduğuna bakmalısınız. Acentemizden, sigorta türlerinin tümü için detaylı bilgi alabilirsiniz.

kurumsal saglık sigortası

Kurumsal Sağlık Sigortası Nedir?

Kurumsal sağlık sigortaları en küçük işletmeden en büyük şirketlere kadar her ölçekteki işyerinde çalışan kişiler için hazırlanmış olan sağlık sigortası türüdür. Kurumsal sağlık sigortasına ihtiyaç duyan işletmeler için bütçelerine göre farklı seçenekler sunuyoruz.

Kurumlar çalışanlarına sağlık güvencesi sunarak kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Sigortalı olan bir çalışan, herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığında maddi sorun yaşamadan anlaşmalı hastanede tedavisini yaptırabileceğini bilir.

Bu kurumun kurumsal yapısını güçlendirirken, çalışanların tümümün firmaya karşı sadakatini sağlar. Kurumlarda çalışan herkesi kapsayacak şekilde hazırlanan poliçelerin neleri kapsayacağı belirlenir ve kurumlar, ayırmış oldukları bütçeye göre poliçe seçimini yaparlar.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Özel sağlık sigortalarının fiyatları için kesin bir şey söylemek mümkün olmuyor. Yıllık güncellemelere göre değişebiliyor. Ortalama fiyat tarifeleri, 3.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Kurumların taleplerine ve sigorta yaptıracak çalışanların kriterlerine göre fiyat değişikliği oluyor.

Kurumlara sunduğumuz seçeneklerde özel sağlık sigorta primlerinin, çalışanın cinsiyeti, yaşı, ikamet ettiği yer, mesleği gibi hususlara göre hesaplandığını gösteriyoruz. Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan poliçeler için fiyatlar, brüt asgari ücretin %3’ü tutarında olacak şekilde hesaplanır.

Kurumlardan gelen taleplerde, çalışanlara ödenen ücret ve diğer kriterler göz önünde bulundurulur. Sağlık kurumunda tedavi sonrası ücret ödenmemesi için kurumsal sağlık sigortalarının olması önemlidir. Sağlık kurumlarında sunulan hizmetler için firmalar özel anlaşma yapar ve sigortalıların bu anlaşma kapsamında tedavi işlemlerini yapmaları sağlanır.

Kurumsal Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Kurumsal sağlık sigortası tamamlayıcı sağlık sigortasının bir türüdür ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde yapılacak tedavilerde, sigortalının sadece devlete ödenen katkı payı miktarını ödeyerek tedavi olmasını sağlayan sigorta türüdür. Kurumsal sağlık sigortası farklı teminatlar içerir ve teminat türüne göre poliçe türü de değişir. Kurumsal sağlık sigortası teminatları arasında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortasında, çalışanların yatarak ya da ayakta almak istedikleri tedavi hizmetlerine göre poliçe türleri değişebiliyor. Kurumsal sağlık sigortası kapsamında, hibrit, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası seçenekleri bulunuyor.

Kurumsal TS Sigortası Ne Demek?

Kurumsal sağlık sigortası grup sağlık sigortaları olarak sunulur ve hem işveren hem de çalışan için çeşitli avantajlar sunar. Tamamlayıcı sağlık sigortası, tedavi giderlerinin tamamı SGK tarafından karşılanmadığı ve sağlık hizmetlerinden kapsamlı bir şekilde faydalanılmasını sağlayan sigorta türü olarak tanımlanır. Sağlık sigortası grup sigortaları olarak farklı teminatlarla sunulurken, her birisinin kişilere sağladığı avantajlarda farklı oluyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası çalışanın tedavi işlemlerinde, ücretlerin SGK tarafından karşılanın limitleri aştığı durumlarda devreye giren ve güvence sağlayan sigorta türüdür. Sağlık sigortası nedir ve hangi tür sigortadan faydalanmanız gerektiği hususunda acentemizle iletişim kurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Grup sağlık sigortası en az 20 çalışanın katılımıyla özel teminatlarla yapılan sigortadır.

Kurumsal Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Grup sağlık sigortası uygun primlerle çeşitli sağlık masraflarının karşılanmasını ve güvence altına alınmasını sağlayan poliçe türüdür. Allianz en güvenilir sigorta şirketidir ve bu şirketin acentesi olarak güvenilir hizmetler sunuyor. Grup sigortası ne işe yarar, nasıl yapılır gibi tüm konularda detaylı bilgilendirme yapıyoruz.

Özel sağlık sigorta türleri, kişilerin anlaşmalı sağlık kurumlarından en iyi sağlık hizmetlerinin alınmasını sağlar. Çalışanların kendilerini değerli hissetmesini ve sağlık masraflarının güvence altında olduğunu görmesini sağlar. Kurumlar için sunduğumuz tekliflerde bütçelerin göre limitler belirliyoruz. Prim ödemeleri için sencard online ödeme sistemi kullanılabiliyor. Herkes şifre sistemini kullanarak hem sigortasını sorgulayabiliyor, hem de ödemelerini daha güvenli yapabiliyor.

Kurumsal Sağlık Sigortaları İçerikleri Nedir?

Sağlık sigortaları, kişilere sağlamış olduğu avantajlar ve imkanlardan dolayı tercih ediliyor. Kurumsal sağlık sigortasının kapsamları sayesinde, anlaşmalı çeşitli sağlık kurumlarında tedavi olabiliyorsunuz. İş yerleri sigorta yaptıracakları zaman hangi teminatları içermesi gerektiğini belirleyebiliyor. Her sigortalı, poliçe no ile tedavi işlemlerini yaptırabiliyor.

Sigorta teminatlarının size sunduğu içerikler şunlardır:

Ayakta tedavi ayakta ve yatarak tedavi ve ayakta, yatarak ve doğum tedavi teminatı.

Sigortalı önce alacağı hizmet teminatlarının neleri içerdiğini öğrenir ve sağlık kuruluşunda tedavi işlemlerini ona göre yaptırır. Tr (Türkiye) özel sağlık kuruluşlarının çoğu ile anlaşmalar yapılıyor.

Sağlık Sigortası Prim Ödemelerini Kim Yapar?

Özel sağlık sigortaları tamamen talep üzerine yapılan sigortalardır. Bireysel sigortalarda, tüm primler, sigorta yaptıran tarafından ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları seçenekleri arasında yer alan sigorta türlerinde, primlerin kimler tarafından ödeneceğin sigorta yaptıran işveren karar verebiliyor.

Poliçeler hazırlanırken, primler, çalışanların ya da çalışanlarla işverenin birlikte veya tümünü işverenin ödeyeceği şekilde belirlenir. Poliçe paket içeriğinde yer alacak teminatlar, primlerin kimler tarafından ödeneceği işverenin kararına bağlıdır.

Sağlık Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Çalışanlarınız için sağlık güvencesi sağlamalısınız. Bunun için tamamlayıcı sağlık sigortası kurumsal yaptırmalısınız. Sizlere sunacağımız teklif seçenekleri, vergi avantajından faydalanmanızı da sağlayacaktır. Genel sağlık sigortaları ve kurumsal sağlık sigortalarının kişi ve işverenlere sağladığı avantajlar farklıdır.

Sağlık hizmeti alma ve çalışanların, firmaya olan bağlılığını artırmak için sigorta yaptırmalısınız. Sigorta kapsamını genişletebilir, çalışanların eş ve çocuklarının da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınız anlaşmalı hastanelerde tedavi hizmeti alarak kendilerini her zaman güvende hissedecektir. Bu şirkete bağlılığı ve çalışanın iş performansını artıracaktır.

Kurumsal Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Acente hizmetlerimiz, isteyen herkesin her konuda sigorta seçeneklerinden faydalanmasını sağlıyor. Kurumsal sağlık sigortaları kapsamlarını inceleyenler çalışan tüm elemanları için sigorta yaptırabiliyor. Bireysel sağlık ile kurumsal sağlık sigortalarının şartları ve teminatları birbirinden farklıdır.

Aydınlatma ve bilgilendirme yaparak, 0 – 64 yaş arası tüm şirket çalışanlarının, çalışanların eş ve çocuklarının sigorta teminatından faydalanabileceğini belirtiyoruz. Tekliflerimizi inceledikten sonra taleplerinizi iletebilirsiniz. Küçük ve büyük ölçekli tüm firmalar için kurumsal sigorta teminatlarından faydalanmalarını, hemen alın seçenekleri ile tüm çalışanları için sigorta yaptırmalarını sağlıyoruz.